Up to Start” – Cod SMIS 2014+: 105479

Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România, în calitate de Beneficiar, împreuna cu partenerii Fundatia Zamolxes, Asociatia Dominou si Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM implementeaza proiectul cu titlul Up to Start” cofinantat din Programul Operational Capital Uman – Axa Prioritara 3, Operatiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/105479.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ocuparii în rândul a 74 de persoane prin înfiintarea a 37 de întreprinderi cu profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est.

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din Regiunea de Sud Est si asupra balantei fortei de munca prin stimularea deschiderii de noi întreprinderi, atât în domenii creative, cât si clasice, prin adoptarea unor solutii si tehnologii în procesele de productie si livrare mai putin daunatoare mediului, prin achizitionarea de softuri în vederea modernizarii procesului de munca si prin angajarea a 74 de persoane ce provin inclusiv din medii dezavantajate.

Prin derularea unei campanii de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului se va stimula interesul pentru acest domeniu ca o alternativa la angajare. Instruirea celor 300 de persoane va reprezenta un plus la nivel de investitie în capital uman pe termen lung deoarece educatia are efecte în timp, putând produce modificari cu privire la modalitatea de raportare la piata muncii. Organizarea unui concurs de planuri de afaceri va urmari focusarea atentiei spre domenii solicitate pe piata si potential aducatoare de venit. Stagiile de practica, alaturi de programul de mentorat si cel de monitorizare, vor reprezenta elemente de sustenabilitate ale afacerii inducând antreprenorilor abilitatile necesare pentru exercitarea profesiei. Crearea a 74 de locuri de munca va reprezenta un efect direct al proiectului.