Activitati

Activitatea 0 – Managementul de proiect;

Activitatea 1 – Costuri indirecte;

Activitatea 2 – Formare antreprenoriala

Subactivitatea 2.1 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;

Subactivitatea 2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;

Subactivitatea 2.3 Derularea programului de formare antreprenorială;

Subactivitatea 2.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;

Subactivitatea 2.5 Efectuarea de stagii de practică;

Activitatea 3 – Implementarea planurilor de afaceri finanþate din fonduri FSE

Subactivitatea 3.1 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;

Subactivitatea 3.2 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;

Subactivitatea 3.3 Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Subactivitatea 3.4 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 4. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

Subactivitatea 4.1 Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora;