ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PRACTICĂ

Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane Crum implementează proiectului Up to Start, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/cod SMIS 105479, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni.

 

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ocuparii în rândul a 74 de persoane prin înfiintarea a 37 de întreprinderi cu profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est.

 

Până în prezent au fost derulate o serie de activități ce au avut ca scop creşterea gradului de interes și conştientizare a publicului larg cu privire la oportunităţile antreprenoriale existente la nivelul Regiunii de Sud-Est, dezvoltarea și stimularea competenţelor antreprenoriale  printr-un program de formare profesională pentru 300 de beneficiari, dar și organizarea unui concurs în cadrul căruia au fost selectate 37 de planuri de afaceri în vederea înființării acestora.

 

Cele 37 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcţionale, a cărei activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.

 

Astfel, prin Subactivitatea proiectului  ”2.5 Efectuarea de stagii de practică” a proiectului Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România  împreună cu Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane Crum invită  reprezentanţii întreprinderilor[1] interesați de a participa în cadrul acestei activități prin transmiterea unui ACORD DE PRINCIPIU pentru desfășurarea stagiului de practică  (Anexa 1), și o copie a Certificatului Unic de Înregistrare/ extras ONRC.

 

Stagiul va avea o durată de 40 de ore şi se va desfăşura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate, în perioada 08.01.2019 – 14.01.2019 pe adresa de e-mail: asociatiacrum@gmail.com.

 

Stagiul va permite stagiarilor folosirea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul programului de formare într-un cadru profesional, iar interacţiunea cu un mentor va facilita deprinderea de aptitudini manageriale şi de gestionare a afacerilor.

 

Întreprinderile vor fi selectate pe principiul primul venit, primul servit. Fiecare firmă va desemna un mentor per stagiar care se va ocupa cu coordonarea şi monitorizarea acestuia. Mentorul va fi bugetat prin proiect, de asemenea,  se va încheia un acord de colaborare de către solicitant şi firme ce va stipula termenii colaborării.

 

Având în vedere activitatea economică  a planurilor de afaceri selectate și localizarea stagiarilor, invităm întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN și au sediul social/punctele de lucru în într-unul dintre județele vizate prezentate în lista de mai jos să-și manifeste interesul de participare în cadrul proiectului Up to Start”:

  • BUZĂU – Grupe de coduri CAEN: 103, 108, 141, 181, 742, 862;
  • BRĂILA – Grupe de coduri CAEN: 742, 852, 862, 873;
  • CONSTANȚA – Grupe de coduri CAEN: 139, 181, 283, 591, 742, 771, 855, , 862, 869, 931, 960;
  • GLALȚI – Grupe de coduri CAEN: 139, 226, 322, 862;
  • TULCEA – Grupe de coduri CAEN: 324, 476, 522, 620;
  • VRANCEA – Grupe de coduri CAEN: 742, 960.

 

Drepturile și obligațiile parților sunt prezentate în cadrul (Anexei 2) – Acord de colaborare privind efectuarea stagiului de practică.

Raport stagiu de practică (Anexa B).

Vă mulțumim!

 

 

Persoane de contact:

 

 

Solicitant/Lider de proiect

Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România

Valentina Cozorici – Manger proiect

Email: valentina.cozorici@adra.ro

 

 

Partener

Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM

Calota Sabina – Coordonator mentorat

E-mail: asociatiacrum@gmail.com

 

[1] Întreprinderi al căror sediu social/punct de lucru de află în Regiunea Sud-Est și a căror activitate economică face parte din grupele CAEN aferente planurilor de afaceri selectate.

Leave a Comment (0) ↓