ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENERI PRACTICĂ

23.12.2018

Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane Crum implementează proiectului Up to Start, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/cod SMIS 105479, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni.

Proiectul ”Up to start” – proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toţi”, Operaţiunea 3.7 „Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, între 15.01.2018 – 15.01.2021, într-un parteneriat format din Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (în calitate de Beneficiar), împreună cu Fundaţia Zamolxes, Asociaţia DOMINOU și Asociaţia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

Obiectivul general al proiectului „Up to start”, cu o valoare totală a Contractului de Finanţare de 7.936.500,75 lei, este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înfiinţarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României, respectiv judeţele: Constanţa, Tulcea, Buzău, Brăila, Vrancea și Galaţi. Fiecare intreprindere din cele 37 va fi finanţată cu o subvenţie nerambursabilă în valoare maximă de 30.000 EURO.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunităţile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Est prin derularea unei campanii de informare și promovare;

Dezvoltarea și stimularea competenţelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înfiinţării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice;

Formarea abilitaţilor necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înfiinţării și funcţionării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est;

Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi;

Susţinerea funcţionării celor 37 de afaceri înfiinţate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor și menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minim 12 luni de la finalizarea finanţării.

Printre rezultate amintim desfășurarea unei campanii de promovare privind oportunităţile antreprenoriale din Regiunea Sud-Est, susţinerea unui program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale pentru 300 de persoane, derularea unui program de mentorat pentru cele 37 de firme nou înfiinţate, crearea a 74 de noi locuri de muncă și dezvoltarea unui Centru Online de Afaceri.

Până în prezent au fost derulate o serie de activități ce au avut ca scop creşterea gradului de interes și conştientizare a publicului larg cu privire la oportunităţile antreprenoriale existente la nivelul Regiunii de Sud-Est, dezvoltarea și stimularea competenţelor antreprenoriale  printr-un program de formare profesională pentru 300 de beneficiari, dar și organizarea unui concurs în cadrul căruia au fost selectate 37 de planuri de afaceri în vederea înființării acestora.

Cele 37 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis, vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcţionale, a cărei activitate economică face parte din aceeaşi grupă CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.

Astfel, prin Subactivitatea proiectului  ”2.5 Efectuarea de stagii de practică” a proiectului Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România  împreună cu Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane Crum invită  reprezentanţii întreprinderilor[1] interesați de a participa în cadrul acestei activități prin transmiterea unui ACORD DE PRINCIPIU pentru desfășurarea stagiului de practică  (Anexa 1), și o copie a Certificatului Unic de Înregistrare/ extras ONRC.

 

Stagiul va avea o durată de 40 de ore şi se va desfăşura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate, în perioada 08.01.2019 – 14.01.2019 pe adresa de e-mail: asociatiacrum@gmail.com.

Stagiul va permite stagiarilor folosirea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul programului de formare într-un cadru profesional, iar interacţiunea cu un mentor va facilita deprinderea de aptitudini manageriale şi de gestionare a afacerilor.

Întreprinderile vor fi selectate pe principiul primul venit, primul servit. Fiecare firmă va desemna un mentor per stagiar care se va ocupa cu coordonarea şi monitorizarea acestuia. Mentorul va fi bugetat prin proiect, de asemenea,  se va încheia un acord de colaborare de către solicitant şi firme ce va stipula termenii colaborării.

Având în vedere activitatea economică  a planurilor de afaceri selectate și localizarea stagiarilor, invităm întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN și au sediul social/punctele de lucru în într-unul dintre județele vizate prezentate în lista de mai jos să-și manifeste interesul de participare în cadrul proiectului Up to Start”:

  • BUZĂU – Grupe de coduri CAEN: 103, 108, 141, 181, 742, 862;
  • BRĂILA – Grupe de coduri CAEN: 742, 852, 862, 873;
  • CONSTANȚA – Grupe de coduri CAEN: 139, 181, 283, 591, 742, 771, 855, , 862, 869, 931, 960;
  • GLALȚI – Grupe de coduri CAEN: 139, 226, 322, 862;
  • TULCEA – Grupe de coduri CAEN: 324, 476, 522, 620;
  • VRANCEA – Grupe de coduri CAEN: 742, 960.

 

Drepturile și obligațiile parților sunt prezentate în cadrul (Anexei 2) – Acord de colaborare privind efectuarea stagiului de practică.

Raport stagiu de practică (Anexa B).

Vă mulțumim!

 

 

Persoane de contact:

 

 

Solicitant/Lider de proiect

Agentia Adventista pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor – ADRA România

Valentina Cozorici – Manger proiect

Email: valentina.cozorici@adra.ro

 

 

Partener

Asociatia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM

Calota Sabina – Coordonator mentorat

E-mail: asociatiacrum@gmail.com

 

[1] Întreprinderi al căror sediu social/punct de lucru de află în Regiunea Sud-Est și a căror activitate economică face parte din grupele CAEN aferente planurilor de afaceri selectate.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cei interesaţi de detalii se pot adresa organizaţiei ADRA România, folosind datele de contact: office@adra.ro, 0212525117.

Leave a Comment (0) ↓