ANUNȚ ÎNCHEIERE PROIECT „UP TO START”

14.05.2021

NU POT DECÂT SĂ ÎMI EXPRIM ÎNCÂNTAREA PENTRU FAPTUL CĂ PRIN MUNCA ECHIPEI AM ATINS REZULTATE FRUMOASE: FINANȚĂRI EUROPENE NERAMBURSABILE DE MILIOANE DE EURO, O PERFORMANȚĂ UNICĂ ÎN ISTORIA ADRA ROMÂNIA

 

Începând cu luna ianuarie 2018, timp de 36 luni, cu prelungiri din cauza pandemiei COVID-19, în cadrul proiectului ADRA “Up to start” care face parte din domeniul de expertiză “Dezvoltare economică”, sunt susținute 84 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Vest a României.

Proiectul Up to start – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Cresterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din  zona urbana”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 41 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Solicitant), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

Obiectivul general al proiectului ADRA  ”Up to start, în valoare totală de 7.936.500,75 lei, este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est, fiecare plan de afaceri fiind finanțat cu o subvenție nerambursabilă în valoare maximă de 30.000 EURO.

”Obținerea finanțării pentru acest proiect în domeniul dezvoltării antreprenoriatului, ”Up to start”, în cele două regiuni ale țării, respectiv Sud Vest și Sud Est, a constituit un nou pas important pentru ADRA România. Amprenta pe care ADRA România o lasă în societate, prin înființarea a 37 de întreprinderi și crearea a 84 de noi locuri de muncă (cu 10 în plus față de planul inițial) este de o importanță covârșitoare, atât pentru beneficiarii direcți ai proiectului, cât și pentru comunitățile din care aceștia provin. Rolul nelipsit de riscuri pe care organizația și l-a asumat în urmă cu trei ani și jumătate, și anume acela de a crea un impact relevant în societate și de a îndeplini visurile unor antreprenori prin implementarea acestui proiect, a fost jucat cu succes. Eforturile depuse au avut un grad ridicat de complexitate și anvergură, iar managerierea proiectului a constituit de multe ori o adevărată provocare, însă prin munca unei echipe dedicate constatăm cu bucurie că rezultatele depășesc așteptările și cei 37 de antreprenori care și-au văzut visurile îndeplinite, pot confirma acest lucru. Prin intermediul proiectului am contribuit la creșterea nivelului de ocupare și la îmbunătățirea segmentului economic din România. Este un rol important pe care ADRA România îl pune în valoare, astfel încât să răspundă unei societăți cu nevoi și probleme diverse. Nu pot decât să îmi exprim încântarea pentru faptul că prin munca echipei am atins rezultate frumoase: finanțări europene nerambursabile de milioane de euro, o performanță unică în istoria ADRA România” a declarat Valentina Sturzu – Cozorici, Manager Proiect ADRA România “Up to start”.

Obiective specifice ale proiectului ADRA “Up to start”:

creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Est prin derularea unei campanii de informare și promovare;

dezvoltarea și stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice;

formarea abilitaților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării și funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est;

creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi;

susținerea funcționarii celor 37 de afaceri înființate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare si prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor si menținerea locurilor de muncă pe o perioadă de minim 12 luni de la finalizarea finanțării.Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cei interesaţi de detalii se pot adresa organizaţiei ADRA România, folosind datele de contact: office@adra.ro, 0212525117.

Printre rezultate amintim desfășurarea unei campanii de promovare privind oportunităţile antreprenoriale din Regiunea Sud-Est, susţinerea unui program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale pentru 300 de persoane, derularea unui program de mentorat pentru cele 37 de firme nou înfiinţate, crearea a 74 de noi locuri de muncă și dezvoltarea unui Centru Online de Afaceri.

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cei interesaţi de detalii se pot adresa organizaţiei ADRA România, folosind datele de contact: office@adra.ro, 0212525117.

Leave a Comment (0) ↓