ANUNȚ PRIVIND EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI ”UP TO START”

24.12.2018

ADRA – REZULTATE CONCURS EVALUARE PLANURI DE AFACERI ”UP TO START”

Ca urmare a planurilor de afaceri depuse și a concursului desfășurat în cadrul proiectului UP TO STARTAgenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România publică rezultatele concursului planurilor de afaceri din Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, respectiv județele: Constanța, Tulcea, Buzău, Brăila, Vrancea și Galați.

ADRA Up to Start – Lista finala 105479

Proiectul ”Up to start” – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

Obiectivul general al proiectului ADRA ”Up to start”, cu o valoare totală a Contractului de Finanțare de 7.936.500,75 lei, este creșterea ocupării în rândul a 74 de persoane prin înființarea a 37 de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane din regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, fiecare plan de afaceri fiind finanțat cu o subvenție nerambursabilă în valoare maximă de 30.000 EURO.

”În cadrul proiectului ADRA Up to Start, împreună cu o echipă frumoasă, am avut bucuria să particip la evaluarea a aproximativ 300 planuri de afaceri depuse pentru finanțare din zona de dezvoltare Sud – Est a României. Am fost plăcut impresionat de participanții la acest proiect, aceștia fiind într-o proporție foarte mare tineri, mulți dintre ei cu studii superioare și calificați specific afacerii pe care și-au propus-o pentru finanțare, gata pregătiți să facă față unor noi provocări și oportunități. În cadrul comisiei de evaluare au fost alese cele mai bune proiecte conform grilei de punctaj ținându-se cont de ariile tematice cele mai relevante finanțării, respectiv: cadrul general în care activează afacerea, marketing-ul afacerii, finanțarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea și elaborarea unui plan de afacere.

Echipa comisiei de evaluare a planurilor de afaceri a fost una harnică, pragmatică și obiectivă care, după ce a evaluat planurile de afaceri depuse în concurs, a invitat pentru interviu pe cei care au primit un punctaj minim de 60 puncte, pentru a-și susține planul de afaceri în fața comisiei. Participanții la interviu au fost, de asemenea, bine pregătiți, convingând încă o dată că sunt gata să pună în aplicare cu succes ideea de afacere. Urez succes tuturor câștigătorilor și felicitări ADRA România pentru efortul depus în implementarea programului, pentru interesul acordat celor ce sunt la un adevărat start în activitate și sper ca acest proiect să aducă bunăstare pentru curajoșii câștigători, dar și un plus de bunăstare și stabilitate financiară pentru societatea românească” a declarat Ec. Vicențiu Toma, Președinte Comisie evaluare planuri de afaceri ADRA ”Up to Start”.

”Sunt recunoscătoare cerului pentru diferitele posibilități pe care ADRA România le are de a veni în ajutorul celor care au nevoie de o mână întinsă la un moment dat și, în mod deosebit, îi mulțumesc pentru oportunitatea de a fi parte a acestei echipe minunate în cadrul proiectului UP TO START. Ca evaluator de proiecte m-am bucurat de ideile frumoase și de gândurile îndrăznețe ale unora pentru a progresa în viața de zi cu zi. Celor care au planuri de afaceri selectate spre finanțare le doresc succes și totodată le reamintesc cuvintele lui Josh Billings: Succesul nu constă în a nu comite greșeli, ci în a nu comite niciodată o greșeală a doua oară. Celor care nu au reușit să descrie un plan de afaceri convingător le doresc multă stăruință și curaj pe mai departe, iar echipei ADRA România multă binecuvântare în tot ceea ce au de făcut pentru semenii noștri: Cel mai fericit om este acela care face fericit cât mai mulți oameni (Lev Tolstoi)” a declarat Ec. Imola Monica Stoian, Evaluator planuri de afaceri ADRA ”Up to Start”.

”A face parte din comisia de evaluare ADRA a planurilor de afaceri în cadrul programului Up to Start, pentru mine a fost o provocare. Având în vedere și faptul că a fost prima mea experiență sunt foarte fericită că am făcut parte din acest proiect mare și îndrăzneț. Am lucrat la ADRA România alături de o echipă de oameni profesioniști și dedicați meseriei lor. Îmi doresc ca în viitor să mai am parte de astfel de experiente încântătoare” a declarat Ec. Claudia Ispas, Evaluator planuri de afaceri ADRA ”Up to Start”.

”Procesul de evaluare ADRA România a planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului UP TO START nu a fost ușor având în vedere faptul că fiecărui participant din grupul țintă i-a fost acordată o șansă la finanțare. Am convingerea că planurile ce vor fi finanțate vor aduce un plus de valoare societății românești și urez câștigătorilor mult succes” a declarat Ec. Marița Ionescu, Evaluator planuri de afaceri ADRA ”Up to Start”.

”Dincolo de responsabilitatea firească, aceea de a aprecia viabilitatea unor planuri de afaceri și de a stabili ierarhii, în cadrul comisiei de evaluare ADRA în cadrul proiectului UP TO START, am trăit bucuria speranțelor de mai bine ale unor oameni hotărâți să-și clădească viitorul prin efort propriu, cu sprijin calificat și încredere în călăuzirea divină” a declarat Ec. Dr. Dan Constantinescu, Evaluator planuri de afaceri ADRA ”Up to Start”.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

Creșterea gradului de interes și conștientizare a publicului larg cu privire la oportunităţile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Est prin derularea unei campanii de informare și promovare;

Dezvoltarea și stimularea competenţelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înfiinţării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesională, organizarea unui concurs de planuri de afaceri și derularea de stagii practice;

Formarea abilitaţilor necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înfiinţării și funcţionării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est;

Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a două locuri de muncă de către fiecare din cele 37 de întreprinderi;

Susţinerea funcţionării celor 37 de afaceri înfiinţate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor și menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minim 12 luni de la finalizarea finanţării.

Printre rezultate amintim desfășurarea unei campanii de promovare privind oportunităţile antreprenoriale din Regiunea Sud-Est, susţinerea unui program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale pentru 300 de persoane, derularea unui program de mentorat pentru cele 37 de firme nou înfiinţate, crearea a 74 de noi locuri de muncă și dezvoltarea unui Centru Online de Afaceri.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Cei interesaţi de detalii se pot adresa organizaţiei ADRA România, folosind datele de contact: office@adra.ro, 0212525117.

Leave a Comment (0) ↓