Obiective

Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România, în calitate de Beneficiar, împreună cu partenerii Fundația Zamolxes, Asociația Dominou și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM implementează proiectul cu titlul Up to Start” cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritară 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/105479.

Obiectivul general

Cresterea ocuparii în rândul a 74 de persoane prin înfiintarea a 37 de întreprinderi cu profil non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est.

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din Regiunea de Sud Est si asupra balantei fortei de munca prin stimularea deschiderii de noi întreprinderi, atât în domenii creative, cât si clasice, prin adoptarea unor solutii si tehnologii în procesele de productie si livrare mai putin daunatoare mediului, prin achizitionarea de softuri în vederea modernizarii procesului de munca si prin angajarea a 74 de persoane ce provin inclusiv din medii dezavantajate.

Prin derularea unei campanii de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului se va stimula interesul pentru acest domeniu ca o alternativa la angajare. Instruirea celor 300 de persoane va reprezenta un plus la nivel de investitie în capital uman pe termen lung deoarece educatia are efecte în timp, putând produce modificari cu privire la modalitatea de raportare la piata muncii. Organizarea unui concurs de planuri de afaceri va urmari focusarea atentiei spre domenii solicitate pe piata si potential aducatoare de venit. Stagiile de practica, alaturi de programul de mentorat si cel de monitorizare, vor reprezenta elemente de sustenabilitate ale afacerii inducând antreprenorilor abilitatile necesare pentru exercitarea profesiei. Crearea a 74 de locuri de munca va reprezenta un efect direct al proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1) Cresterea gradului de interes si constientizare a publicului larg cu privire la oportunitatile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Sud Est prin derularea unei campanii de informare si promovare.

2) Dezvoltarea si stimularea competentelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înfiintarii de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesionala, organizarea unui concurs de planuri de afaceri si derularea de stagii practice.

3) Formarea abilitatilor necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înfiintarii si functionarii a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Sud Est.

4) Cresterea ocuparii pentru 74 de persoane din Regiunea de Sud Est prin crearea a doua locuri de munca de catre fiecare din cele 37 de întreprinderi.

5) Sustinerea functionarii celor 37 de afaceri înfiintate prin crearea unui Centru Antreprenorial online, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare si prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor si mentinerea locurilor de munca pe o perioada de minim 12 luni de la finalizarea finantarii.